Dr. Daniela Calamaz

Experiența în domeniu și cunoștințele dobândite în urma participării la multiple manifestări științifice și cursuri postuniversitare stau la baza profesionalismului de care dă dovadă în cadrul cabinetului nostru.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 • Medic primar în “Ortodonție și ortopedie dento-facială” din 2016
 • Medic primar în “Stomatologie generală” din 2008
 • Asistent universitar în cadrul UMF “Gr.T.Popa” Iași, Facultatea de Medicină Dentară, Departamentul Implantologie, Restaurări Amovibile, Tehnologie, Disciplina Materiale Dentare (2003 – prezent)
 • Preparator universitar în cadrul UMF “Gr.T.Popa” Iași, Disciplina Biomateriale (1993 – 2003)
 • Medic stomatolog în cadrul SC Apollonia SRL Iași (1996 – 1999)
 • Absolventă a Facultății de Stomatologie, Universitatea “Apollonia” Iași, cu diplomă de licență UMF “Gr. T. Popa” Iași (1996)
 • Registrator medical în cadrul Direcției Sanit. Jud. Iași, Policlinica Stom. Infantilă Iași (1989 – 1991)
 • Registrator medical în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Socola” Iași (1989)

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

 • Wilson 3D – TADs Low Friction System Sectional Mechanics (Aparate ortodontice Wilson), Sinaia (2016)
 • The CCO System (Complete Clinical Orthodontics), București (2015)
 • Removable appliances and rapid palatal expanders (Aparate ortodontice mobile si expansiune palatinala rapida), Functional Education Seminar (Seminar de Aparate ortodontice funcționale), Târgu-Mureș (2014)
 • Curs practic de ortodonție nr. IV: „Tratamentul Clasei III Angle. Disjunctoare.”, Cluj-Napoca (2013)
 • Curs de perfecționare p.u. în ortodonție „Asymetries dentaires et mecaniques asymetriques”, Iași (2012)
 • Curs practic de ortodonție nr. II: „Ocluzie deschisă cu extracție de patru premolari. Utilizarea mini implanturilor”, Cluj-Napoca (2012)
 • Curs practic de ortodonție nr. I: „Introducere în tehnica straight wire”, Târgu-Mureș (2012)
 • The 56th IADS&YDW Annual World Dental Congress, Iași (2009)
 • a XV-a Conferință Națională “Prevenirea Afecțiunilor Dentare”, Iași (2009)
 • Congresul Internațional “Zilele Facultății de Medicină Dentară Iași – Chișinău”, Iași (2009)
 • Zilele Universității de Medicină și Farmacie GR.T.POPA, Iași (2009)
 • a XIV-a Conferinţă Naţională „Prevenirea afecţiunilor stomatologice” dedicată Zilei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Iaşi (2008)
 • Zilele Medicinei Dentare Ieșene, Iași (2008)
 • International Congress of Dental Medicine, „Minimally Invasive Methods and Techniques in Dentistry”, Iași (2007)
 • Eurodentis 1, „Compozitele în practica stomatologică. Patologia osoasă de la nivelul sistemului stomatognat” , Iași (2007)
 • Zilele Facultății de Medicină Dentară, ediția a X-a, Iași (2006)
 • Zilele Facultății de Medicină Dentară, ediția a IX-a, Iași (2005)
 • 125 de ani de învățământ medical superior la Iași, (2004)
 • Zilele Facultăţii de Medicină Stomatologică, „Juventostomatologia – Medicina Stomatologică bazată pe dovezi ştiinţifice”, ediţia a VII-a, Iași (2003)
 • Zilele U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi (2002)
 • Curs p.u Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Univ. „Al. Ioan Cuza”, Iași (2002)
 • Curs p.u. „Biointegrarea implantelor orale”, Iași (2002)
 • Congresul „Droguri, Biomateriale, Echipamente şi Tehnici în Medicina Stomatologică”, Iași (2002)
 • Curs p.u. „Orientări diagnostice în stomatologie”, specializarea „Semiologie stomatologică”, prof.dr. Maria Ursache, Iași (2002)